Bỉ ngạn yên hoa [ML]

BỈ NGẠN YÊN HOA

bnyh

Tác giả: Tứ Chích Cước

Nguồn: Gekkabijin

Chuyển ngữ: Sagun_La Phong Cung

Thể loại: hiện đại đô thị, dương quang thiếu niên niên hạ công X an tĩnh nhược thụ, từ ngôi thứ nhất đổi sang ngôi thứ ba, ngược thân, ngược tâm, có thịt, hoán tra công, chính kịch, HE.

Tình trạng: 51 chương + 1 phiên ngoại, hoàn. á nè nè, bấm vào em đi ~~=3=~~