Huyết chi dụ hoặc [17.1]

†Story 17 † Ngã xuống†

Tìm khắp mọi nơi vẫn không cảm nhận được mùi của Thiết Hy Nhĩ, Hàn Dương có chút lo lắng vò đầu, sau đó quay sang La Phương sĩ, nói: “Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu?” Tiếp tục đọc “Huyết chi dụ hoặc [17.1]”

Huyết chi dụ hoặc [16]

†Story 16 † Đột biến†

Chín vị trưởng lão đồng loạt nhìn về phía La Phương sĩ, Ngũ trưởng lão với thân hình mập mạp trỏ vào ông đầy miệt thị, sau đó hướng về các trưởng lão còn lại mà bật cười: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Huyền hoàng chính đạo của phương Đông. Sao vậy, nhiều năm không nhìn thấy Huyết tộc, nghe được khí tức của chúng ta liền chạy tới hả?” Tiếp tục đọc “Huyết chi dụ hoặc [16]”