Ái Dục Phục Tùng [ML]

ÁI DỤC PHỤC TÙNG

1006020351c550214694be0f32

Tác giả: Thập Cửu Khiêm Hòa

Nguồn: Gekkabijin

Chuyển ngữ: Sagun_La Phong Cung

Thể loại: hiện đại, hắc bang, tinh anh S công x lão đại M thụ, sủng vật, SM, điều giáo, H văn, HE.

Tình trạng: 36 chương, hoàn.

BẢN DỊCH KHÔNG CHÍNH XÁC 100%
& CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

CẤM REUP! CẤM CHUYỂN VER!

CẤM REUP! CẤM CHUYỂN VER!

CẤM REUP! CẤM CHUYỂN VER!

Văn án:

≧▽≦ có điều giáo, ngược thân

Nội dung nhãn: khế ước tình nhân

Từ khóa tìm kiếm: nhân vật chính: Ngụy Tần, Giang Lăng


Vì bộ này tác giả không chia chương >_< nên tui sẽ tự chia^^


∞Mục lục∞

 01

02  ∞ 03 

04 ∞ 05 ∞ 06

07  ∞ 08  ∞ 09 ∞ 10

1112 ∞ 13 ∞ 14 ∞ 15

161718 ∞ 1920 ∞ 21

2223 ∞ 24 ∞ 25 ∞ 26 

27 ∞ 2829 ∞ 30

3132 ∞ 33

34 ∞ 35

36

˜°Oo Toàn văn hoàn oO°˜

2015/11/13 ∞ 2016/02/04 ∞ 2019/01/03 ∞ 2019/12/23