Huyết Chi Dụ Hoặc [ML]

HUYẾT CHI DỤ HOẶC

24902405

Tác giả: Thủy Bố Ổ

Nguồn: Gekkabijin

Chuyển ngữ: Sagun_La Phong Cung

Thể loại: hiện đại, Huyết tộc, ma cà rồng mỹ công X nhị hóa thụ, không có thịt, manh văn, ngược nhẹ, HE.

Tình trạng: 17 chương, hoàn.

BẢN DỊCH KHÔNG CHÍNH XÁC 100%
CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

CẤM REUP! CẤM CHUYỂN VER!

CẤM REUP! CẤM CHUYỂN VER!

CẤM REUP! CẤM CHUYỂN VER!

Văn án: Sau khi được các nhà phân tích giám định, đây là một bộ manh văn. Có người thích nhị hóa thụ, có người lại yêu ma cà rồng mỹ công, có người muốn ngừng mà không được cái sự cua đồng, cùng với tình yêu rực rỡ chưa từng thấy. 

*******

Ở đây, ngươi tin tưởng sao?

Ngươi tin? Ta cho quỳ!


Lần đầu tiên đào hố  ~~


Mục lục

01 

 02  03  04  05  06  07  08 

09  10  11  12  13  14  15 

 16 

 17.1 

17.2 

˜°Oo Toàn văn hoàn oO°˜

2015/09/26 † 2015/12/08 † 2018/12/31 † 2019/10/20