Thùy khả tương y [17]

♥Chương 17♥

Chu Tư Viễn vừa định hỏi han Dĩ Chân mọi chuyện có ổn không thì thấy Bình An đi tới trước mặt hắn. Hắn bèn hạ quyết tâm, sắc lạnh nói: “Lâm Dĩ Chân, hôm nay là ngày tôi kết hôn. Bây giờ tôi bận lắm, có chuyện gì em mau nói đi.”

Tiếp tục đọc “Thùy khả tương y [17]”