Thùy khả tương y [8]

♥Chương 8♥

“Sếp Chu, quản lý Lâm, vợ chồng hai người hát cho chúng tôi nghe một bài đi!” Đồng nghiệp trong công ty đều nhận định Chu Tư Viễn và Lâm Dĩ Chân là một đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Mỗi ngày nhìn thấy hai người họ, rất nhiều nhân viên đều thầm ngưỡng mộ trong lòng, gia đình bọn họ tuy không hợp định kiến xã hội nhưng nhìn vẫn rất hài hòa vừa mắt. Tiếp tục đọc “Thùy khả tương y [8]”

Ngũ cảm = Vô cảm [29]

~❂Chương 29❂~

Bạn bè của Dương Nhất Kha thật sự là vô cùng đa dạng, những quý bà, ông chủ nhiều không đếm hết. Trong bối cảnh long trọng thế này, đương nhiên không thể thiếu việc tâng bốc bọn họ. Dương Nhất Kha gọi Hùng Lạc đi qua chính là muốn giới thiệu với cậu ta một vị khang phục sư*. Anh bảo Hùng Lạc nói sơ tình trạng của Chu Ngữ Bằng cho ông ta biết, hi vọng vị khang phục sư này có thể giúp đỡ được phần nào. Tiếp tục đọc “Ngũ cảm = Vô cảm [29]”